U is nie ingeteken nie  [Teken in]  [Doen aansoek]

Skool Poste

INTERMEDIATE/SECONDARY Phase SBG Post (English Medium) - Western Reefs Primary School (Orkney)
Applicant must be qualified.
SACE registered.

Assumption of duty January 2019.
Send CV, proof of qualifications and SACE certificate to wrps@lantic.net

For more information please contact: Maruska - 018 4734122 (office hours), Mr Smit - 082 6185427 (after hours), Mr Ellis - 0826774173 (after hours).
Closing Date: 30 Nov 2018
Contact Number: 018 4734122
Geskiedenis Pos - Port Natal skool (DURBAN)
Geskiedenis pos beskikbaar by Port Natal Skool vanaf 01 Februarie 2019
Permanente aanstelling
Beheerliggaampos Akademiese Onderrig : Graad 8 & 9 Sosiale Wetenskap Graad 10 – 12 Geskiedenis Graad 10 – 12 Toerisme Onderrig Taal : Afrikaans
Rig CV aan Skoolhoof : info@porties.co.za (Mnr. N. van Jaarsveld)
Sluitingsdatum : 23 November 2018
Verwysing : PNS: GESK/2018
Aanbevelings : Aansoeke moet vergesel wees van gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies en ID dokument.
Heg ‘n verkorte CV aan.
Die skool hou die reg voor om ‘n S.A.P. klaring aan te vra.
Navrae : Die Skoolhoof Mnr. N. van Jaarsveld Tel: 031 – 205 6369
Closing Date: 23 Nov 2018
Contact Number: 031 - 205 6369
Hoofpos Posvlak 5 - Hoërskool Rustenburg ( Rustenburg. )
Ons antisipeer dat die vakante hoofpos binnekort in ʼn Gazette gaan verskyn.
Onderrigtaal is Afrikaans.
Leierskap, bestuur en administrasie.

Belangrike eienskappe van die geskikte kandidaat sluit selfgedrewe, selfgemotiveerd, positief, sterk leierskap en uitnemende personeelvaardighede in.

Ons nooi geskikte kandidate om, na die raadpleging van die Gazette, hulle CV's by die Noordwes DvO se Bojanala-kantore in te handig.
Closing Date: 30 Nov 2018
Contact Number: 0829030358
Intermediêre Fase - Posvlak 1 - Port Natal skool (DURBAN)
Intermediêre Fase – Posvlak 1 Pos beskikbaar by Port Natal Skool - 2019
Permanente aanstelling : KZN-Onderwysdepartement
Akademiese Onderrig : Intermediêre fase: Alle vakke , Gr. 7 SW en EBW
Onderrig Taal : Afrikaans
Die aanbieding van sport en/of kultuur aktiwiteite en buitemuurse betrokkenheid sal ‘n vereiste wees.
Rig CV aan Skoolhoof : info@porties.co.za (Mnr. N. van Jaarsveld)
Sluitingsdatum : 8 Desember 2018 Verwysing : PNS: GR7/2018
Aanbevelings : Ten volle gekwalifiseerde onderwyser SACE geregistreerd Gekwalifiseerde rugby en krieket afrigter Ten volle tweetalig (Afrikaans en Engels). Moet bereid wees om vakke in die Engels Medium aan te bied. Ondervinding sal die aansoeker ten voordeel strek. Moet pos kan aanvaar op 1 Februarie 2019

Navrae : Die Skoolhoof Mnr. N. van Jaarsveld Tel: 031 – 205 6369
Closing Date: 08 Dec 2018
Contact Number: 031 - 205 6369
SPORT DIRECTOR - Port Rex Technical High School (East London)
The following Governing Body Post exists for a suitably qualified candidate from 1 January 2019.
SPORT DIRECTOR

Requirements:
1. Experience in the field of sport administration and coaching.
2. Experience in marketing and advertising.
3. Code 10 and valid PDP.
4. High degree of relevant computer literacy.
5. Excellent communication skills.

Qualification:
1. Qualification in administration.
2. Coaching references and certificates.

Hostel accommodation available.
Supply comprehensive CV with references, experience and qualifications. C
losing date for application: MONDAY 26 NOVEMBER 2018
Submit to: secretary@portrex.co.za
If applicant has not been notified within 14 days, consider the position filled.
THE GOVERNING BODY RESERVES THE RIGHT NOT TO FILL THE POSITION
Closing Date: 26 Nov 2018
Contact Number: 0737347472
Post Level 1 Teacher - Forest Town School (Johannesburg)
Remedial, Grade 4, Adapted Caps Curriculum, LSEN experience, SACE registered, South African citizen
Starting date: 1 January 2019
Applications to ursulab@fts.org.za
Applications to include CV, Matric Certificate, teaching qualifications, transcripts for qualifications, SACE certificate
Closing Date: 21 November 2018
Contact Number: 011 6460131
Afrikaans Huistaal Graad 8 - 12 en English FAL Grade 8 - 12 - Hoër Volkskool ( Graaff-Reinet)
Beheerliggaampos vir taalonderwyser - Afrikaans Huistaal en English FAL.
SACE geregistreerd.
Buitemuurse betrokkenheid verpligtend.
Stuur volledige CV met dekbrief en toepaslike dokumente aan ontvangs@hvsgrt.org.za of hoof@hvsgrt.org.za
Sluitingsdatum vir aansoeke: 26 November 2018.
Aanstellingsdatum: Januarie 2019
Navrae: 049 8910514
Closing Date: 26 Nov 2018
Contact Number: 049 8910514
Afrikaans Huistaal en English FAL - Hoër Volkskool ( Graaff-Reinet)
Beheerliggaampos vir Afrikaans en Engels Graad 8 - 12. SACE geregistreerd.
Buitemuurse betrokkenheid verpligtend.
Stuur volledige CV met dekbrief en gepaste dokumente na hoof@hvsgrt.org.za of ontvangs@hvsgrt.org.za
Sluitingsdatum: 26 November 2018.
Aanstellingsdatum: Januarie 2019.
Vir navrae skakel 049 8910514
Closing Date: 26 Nov 2018
Contact Number: 049 8910514
Post Level 1 Teacher - Forest Town School (Johannesburg)
Adapted Caps Curriculum, Grade 4, LSEN school experience, SACE registered. South African citizen;
Temporary GDE post;
Starting date: 1 January 2019;
Closing date: 23 November 2018;
Applications to ursulab@fts.org.za
Applications to include CV, matric certificate, teaching qualifications and transcripts, SACE certificate
Closing Date: 23 Nov 2018
Contact Number: 011 6460131
Post Level 1 Teacher - Forest Town School (Johannesburg)
Creative Arts Educator, LSEN school experience, adapted Caps Curriculum, to work with learners ages 6 to 16 years;
Temporary GDE post;
Starting Date: 1 January 2019;
Applications to ursulab@fts.org.za
Applications to include CV, Matric Certificate, teaching qualifications and transcripts, SACE certificate
Closing Date: 23 November 2018
Contact Number: 011 6460131